Tarwe

Tarwe is een gewas dat een groot deel van het jaar lijkt op gras. Het behoort daarom ook tot grasachtigen. Tarwe wordt geteeld voor de korrels die zich bevinden in de aren (het bovenste gedeelte) van de plant. Er zijn verschillende soorten tarwe, de meest voorkomende zijn zomer- en wintertarwe.

Novifarm verbouwt voornamelijk wintertarwe. Wintertarwe wordt gezaaid in de herfst en 'overwintert' om in het voorjaar uit te groeien tot een volledige plant. De wintertarwe wordt meestal gezaaid na een intensief gewas als aardappelen of suikerbieten om het land weer tot rust te laten komen. Wanneer weersomstandigheden in de herfst het zaaien van wintertarwe onmogelijk maakt wordt in het voorjaar zomertarwe gezaaid. Het zaaien gebeurd met een pneumatische zaaimachine met schijfkouters.

In het voorjaar wordt de tarwe bemest om de groei van de plant te bevorderen. Zowel kunstmest als dierlijke mest wordt hiervoor gebruikt. De zomer staat in het teken van de tarweoogst. Eind juli start de oogst met wintertarwe en wordt afgerond met de later oogstrijpe zomertarwe. Het oogsten van de tarwe gebeurt met twee maaidorsers om het gehele areaal op het ideale tijdstip te kunnen oogsten. De maaidorsers scheiden de korrels van het stro. Het stro wordt direct verhakselt en blijft achter op het land, de korrels worden naar de opslag getransporteerd. De tarwe wordt door derden opgeslagen en bewaard tot de verkoop.

Na de oogst blijft de stoppel (achtergebleven gedeelte van de plant) en het verhakselde stro op het land achter. Op een groot deel van het stoppelland wordt compost uitgestrooid en een groenbemester gezaaid. Een groenbemester is een plant die ook zorgt voor een betere conditie van de bodem. Anders gezegd verhoogd een groenbemester het organische stof gehalte in de bodem. Dit levert een rijker bodemleven en een betere bewerkbaarheid van de grond. Een voorbeeld van een groenbemester is bladrammenas of mosterd.

Novifarm VOF

Middelsluissedijk Westzijde 22
3281 LJ Numansdorp
0186 - 68 10 90
info@novifarm.nl

Twitterfeed