Aardappelen

De aardappelplant is een plant die behoort tot de nachtschadenfamilie en is hiermee verwant met de tomaten- , paprika- en tabakplant. Een aardappelplant ontwikkelt een ondergrondse energievoorraad in de vorm van zetmeel. Het zetmeel wordt bewaard in zogenoemde knollen of aardappelen. De aardappelen zijn een van de basisvoedingsmiddelen in West-Europa. Er is onderscheid te maken tussen consumptie aardappelen en frites aardappelen, beiden worden door ons verbouwd. Naast aardappelen als voedsel worden ook pootaardappelen geteeld. Dit zijn aardappelen die dienen als uitgangsmateriaal voor de teelt van het jaar daarna.

De teelt begint in april met het poten van aardappelen. Het geploegde winterland wordt losgemaakt en geëgaliseerd waarna de pootaardappelen met een pootmachine in de grond verdwijnen en worden bedekt met een klein ruggetje grond. De grondruggen worden na enkele weken groter gemaakt met een extra laag aarde. Deze bewerking heet aanaarden en gebeurt met een hakenfrees. De grotere grondruggen zorgen ervoor dat de aardappelplant voldoende ruimte heeft voor maximale ontwikkeling van knollen. Tijdens de ontwikkeling wordt de aardappelplant beschermt met gewasbeschermingsmiddelen. Door gebruik te maken van een moderne spuitmachine en GPS worden het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tot een minimum beperkt.

Voordat de knollen gerooid worden, wordt het gewasloof geklapt en/of doodgespoten. Door deze loofdoding vormen de knollen een steviger schil, waardoor ze bij het rooien minder beschadigd raken. De knollen worden met een rooimachine uit de grond gehaald. Afhankelijk van het ras wordt er vroeg, middelvroeg of laat geoogst. De aardappelen worden met kipwagens van het land naar een opslagloods vervoerd. Hier worden de aardappelen opgeslagen tot verdere verwerking (bijvoorbeeld frites). De aardappelen kunnen wel 10 maanden in opslag liggen.

Kwaliteit is erg belangrijk in de aardappelteelt, daarom is ervoor gekozen een teeltrotatie toe te passen van 1 op 4. Slecht 1 keer in de 4 jaar wordt op eenzelfde perceel aardappelen geteeld. Dit vermindert de kans op ziektes en komt de opbrengsten en afleverkwaliteit ten goede. Door gebruik van GPS wordt overlap in bewerking tot een minimum beperkt en kunnen aardappelen ongestoord groeien.

Novifarm VOF

Middelsluissedijk Westzijde 22
3281 LJ Numansdorp
0186 - 68 10 90
info@novifarm.nl

Twitterfeed