H-WodKa

De Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart (H-WodKa) stelt zich ten doel om d.m.v. innovatie de vitaliteit van de grondgebonden landbouw te verbeteren en tegelijk voorwaarden te scheppen voor behoud en ontplooiing van landschappelijke waarden. Om de doelstellingen te realiseren ontwerpt H-WodKa plannen en zet deze plannen samen met partners om in projecten. Bij de uitvoering van de projecten speelt H-WodKa een adviserende rol. H-WodKa baseert haar plannen vooral op de toepassing van GPS en GIS technologie. Zij is van oordeel dat ontwikkelingen op basis van deze nieuwe technologieën zowel van belang zijn voor het verbeteren van de vitaliteit van de landbouw als voor een effectief en efficiënt beheer van het landschap.

H-WodKa streeft nadrukkelijk naar samenwerking met partijen die gedeelde belangen hebben in het buitengebied en over kennis en ervaring beschikken op het gebied van GPS en GIS.

De Hoeksche Waard is een eiland en eilandbewoners hebben van nature een gezonde neiging tot samenwerking. Niet voor niets is de Hoeksche Waard door VROM en PZH aangewezen voor de uitvoering van een pilotproject Biodiversiteit (2003-2010). De bereidheid tot samenwerking én haar status van Nationaal Landschap maken de Hoeksche Waard tot een uniek gebied voor initiatieven die tot voorbeeld zullen dienen voor andere regio's met een overwegend agrarisch cultuurlandschap in Nederland en Europa. Voor meer informatie over het project H-WodKa verwijzen wij u door naar de website www.hwodka.nl

Novifarm VOF

Middelsluissedijk Westzijde 22
3281 LJ Numansdorp
0186 - 68 10 90
info@novifarm.nl

Twitterfeed