GPS

Om efficiënt en effectief te kunnen werken wordt gebruik gemaakt van GPS. GPS staat voor Global Positioning System. Een systeem dat al vele toepassingen kent bij het vinden van een route en het voeren van oorlog. Het systeem was tot voor kort niet bruikbaar in de landbouw door het ontbreken van de gewenste precisie. Door de komst van RTK- GPS of Real Time Kinematics- GPS werd het mogelijk om de gewenste nauwkeurigheid te halen. Het is nu mogelijk een vastgestelde route te rijden met een afwijking van slecht 1 á 2 cm.

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een eigen basisstation. Het basisstation zendt via een FM-radioverbinding zijn correcties door naar de mobiele RTK-GPS ontvangers op de trekker of machine. Het signaal heeft een bereik van ongeveer 10 kilometer tussen basisstation en de mobiele ontvanger. Het systeem werkt zowel dynamisch als statisch waardoor ieder jaar opnieuw dezelfde posities teruggevonden kunnen worden. Elk jaar rijdt de trekker dus over het zelfde spoor.

De GPS besturing op trekker en werktuig wordt gebruikt tijdens het ploegen, zaaien en poten, kunstmeststrooien en de gewasbescherming. Dit stelt ons in staat om zeer nauwkeurig de aardappelbedden of gezaaide rijen op elkaar aan te laten sluiten zodat een perceel op de meest efficiënte manier bewerkt wordt. Tijdens het strooien van kunstmest of het uitvoeren van een gewasbescherming zorgt de GPS aansturing ervoor dat er geen overlap plaatsvindt en daardoor verspilling en emissie naar het milieu sterk verminderd.

Onze New Holland CX8060 maaidorser is dit jaar uitgebreid met RTK-GPS besturing van fabrikant Trimble. Hiermee rijdt de combine op 2 centimter nauwkeurig en wordt de hoogste capaciteit behaald. Ook kan met het GPS systeem zeer precies de opbrengst worden bepaald. De opbrengstbepaling is noodzakelijk voor precisie landbouw. Het gaat dan om plaatsspecifiek spuiten, bemesten en controleren. Door de opbrengst te bepalen krijgen we inzicht in de effecten van de gemaakte keuzes op het gebied van bemesting en gewasbescherming.


Novifarm VOF

Middelsluissedijk Westzijde 22
3281 LJ Numansdorp
0186 - 68 10 90
info@novifarm.nl

Twitterfeed