Akkerranden

In totaal beheert Novifarm 8 kilometer akkerranden. Deze akkerranden zijn een strook van 3,5 meter breed langs de perceelsgrens en ingezaaid worden met gras of een mengsel van planten en bloemen. Ook zijn er onbeheerde akkerranden op het bedrijf. Met de akkerranden worden de emissies naar het milieu verminderd doordat de randen niet bespoten of bemest worden. Ook bieden zij een ecologische verbinding en beschutting aan fauna en worden natuurlijke vijanden van plagen erdoor gestimuleerd. Bovendien bevorderen de bloemenranden het natuurschoon en de uitstraling van het landschap. Door de waardering die wij ontvangen geeft dit ons, als agrarisch ondernemer, veel voldoening. Het agrarisch landschap is immers ons visitekaartje.


Novifarm VOF

Middelsluissedijk Westzijde 22
3281 LJ Numansdorp
0186 - 68 10 90
info@novifarm.nl

Twitterfeed