Historie: Visser-Leeuwenburgh

Boerderij 't Land in zicht is omstreeks 1635 in zijn huidige vorm gebouwd na inpoldering van de Groot Cromstrijense polder. De boerderij was een belegging voor rijke VOC mensen uit Dordrecht, maar deed tevens dienst als zomerverblijf. Het bedrijf werd destijds gerund door een "zetboer". Rond 1780 moest de familie door een onherstelbaar conflict met de VOC haar bezittingen verkopen. Het bedrijf wordt door Dirk Dekker gekocht en is hiermee onze eerste stamhouder. Zijn dochter is opvolger en ook haar dochter wordt boer. In 1912 komt Pieter Leeuwenburgh als opvolger van zijn vader Jan Leeuwenburgh op de boerderij van zijn oma. Het is de eerste boer die een veeloos bedrijf opzet. Er zijn alleen paarden en één melkkoe voor de melk. Rond 1920 wordt begonnen met de teelt van tulpen. Zijn vrouw Hesje van Schouwen had dit afgekeken van haar neven, de gebroeders van Schouwen uit Goudswaard. Ook werd er al pootgoed geteeld voor export naar Zuid-Europa. De teelt van tulpen is voortgezet tot en met de derde generatie in 1987. Pieter Leeuwenburgh had drie dochters. Zijn oudste dochter Maaike trouwde met Hendrik Visser, een vlasboer uit 's-Gravendeel. Zij kocht de boerderij voor een van haar vijf zonen. Na een tijdperk van ongeveer 10 jaar met bedrijfsleider Kees van Gameren, volgt haar oudste zoon Bert haar op in 1968. Zoon Hendrik en dochter Marianne zetten met hun partners het bedrijf voort. In 2006 is het bedrijf een samenwerking aangegaan met Noordam Landbouw. Novifarm was een feit.

Een uitgebreide beschrijving van de boerderij 't Land in zicht is beschreven in het boek van A.P. van der Hoek, Boerderijen en hun bewoners in de Groote Waard Deel 2 "De Hoeksche Waard" isbn/ean:978-90-810569-2-2.

Historie: Noordam Landbouw

De historie van Noordam Landbouw ligt aan de Oostbuurtseweg in De Lier. Het voormalige gemengde bedrijf van hun vader hebben de broers Jan en Arie Noordam omgevormd naar een akkerbouwbedrijf. Het bedrijf was gespecialiseerd in de teelt van spruiten. Als een van de eerste bedrijven in Nederland plukte Noordam met een zelfrijdende 1-rijer.

Eind jaren tachtig werd de druk vanuit de glastuinbouw steeds duidelijker voelbaar en kwam het bedrijf in een reconstructiegebied te liggen. Voortzetten van het bedrijf in De Lier was niet mogelijk en er werd uitgekeken naar een nieuwe locatie. In 1989 is de overstap gemaakt van het steeds vollere Westland naar de Hoeksche Waard.

In 1992 is de spruitenteelt vaarwel gezegd en werd de aandacht gelegd op de aardappelteelt. In 1995 is het bedrijf, door uitbreiding met een aantal percelen in Nieuwendijk, uitgegroeid naar de huidige omvang. Aan het begin van het nieuwe millennium is afscheid genomen van de aardappelteelt en werd de focus gelegd op arbeidsextensieve gewassen als luzerne en tarwe aangevuld met suikerbieten, conserven en eerstejaarsplantuien. Na een aantal jaren zoeken naar een toekomst voor het bedrijf werd dit gevonden in de samenwerking met de familie Visser. Novifarm was een feit.

Historie: Landbouwbedrijf de Bruijne

Omstreeks 1810 wordt boerderij met woonhuis "Even buiten" gebouwd. In 1863 wordt de boerderij inclusief de grond verkocht aan Arie van Belle. Na het overlijden van Arie van Belle in 1882 wordt de boerderij verkocht aan Cornelis van Beek voor een bedrag van 3.540 gulden! Cornelis van Beek is de betovergrootvader van de huidige eigenaar van hoeve "Even buiten". Cornelis van Beek was gehuwd met Jacoba Rietveld en zij hebben tot 1897 op de boerderij gewoond. In de periode van 1897 tot nu hebben verschillende geslachten de boerderij bewoond.

  • 1897-1919: Leendert van Beek gehuwd met Jaapje Doeleman en hun dochter Maria
  • 1919-1948: Cornelis de Bruijne gehuwd met Maria Jacoba van Beek en kinderen Miena en Leendert
  • 1948-1983: Leendert de Bruijne gehuwd met Johanna Francina Visser en zonen Cees, Mees en Dick
  • 1983-heden: Dick de Bruijne gehuwd en vier kinderen

De boerderij werd vanaf 1985 gerund door Dick de Bruijne samen met zijn broer Mees. Na 22 jaar samengewerkt te hebben heeft Dick in 2007 het deel van Mees overgenomen en is alleen doorgegaan. In januari 2009 heeft Dick zich aangesloten als vennoot bij Novifarm.

Historie: Kruijthoff Brothers

Begin 16de eeuw is verre voorvader Dirk Cruijthoff neergestreken in de Hoeksche Waard. Nadien vestigden de meeste nakomelingen zich in de buurt van stamboerderij "De Kikkershoek" aan de Maasweg 3 te Mijnsheerenland. Later verspreidden ze zich verder over de gehele Hoeksche Waard en deden allerlei schrijfvarianten van de oorspronkelijke naam "Cruijthoff" hun intrede. Begin 19de eeuw streek nakomeling Pieter Kruijthoff neer op hoeve "Bouwlust" te Greup, hetgeen nu nog steeds de hoofdlocatie is. Inmiddels exploiteert de zesde generatie Kruijthoff hoeve "Bouwlust". Eind jaren '30 van de 20ste eeuw is de huidige boerderij gebouwd door Dirk Kruijthoff, die vervolgens het bedrijf exploiteerde in de vorm van een gemengd bedrijf. Na de bedrijfsovername begin jaren '70 door Bas en Corry Kruijthoff werd het bedrijf omgevormd tot een akkerbouwbedrijf met een zeer gevarieerd bouwplan. Johan, Pieter en Dik Kruijthoff zetten dit bedrijf nu voort in samenwerking met de andere vennoten van Novifarm.

Historie: vof JA Verhoeven

De eerste steen voor deze zogenaamde verbeterde Oud-Hollandse boerderij werd gelegd op 9 juli 1954 door de vrouw van opdrachtgever Koos Verhoeven uit Zuid-Beijerland. Zij lieten voor die tijd een moderne boerderij bouwen voor hun zoon Jan en schoondochter. De boerderij staat op een oude boerenplaats in de polder Oud-Piershil. De voorganger,toen nog een pachtboerderij, die begin jaren vijftig grotendeels was afgebrand, heette Gijnstein, naar de eigenaar de familie Van Gijn.

De nieuwe boerderij werd genoemd naar twee Romeinse godinnen: Ceres, de godin van de landbouw en speciaal van het graan, staat voor vruchtbaarheid. Vesta is de godin van het haardvuur, zij symboliseert de veilige woonstede.

In 1989 werd het thans bijna 70 ha grote akkerbouwbedrijf in eigendom overgenomen door zoon CoVerhoeven. Co is behalve teler van de hier gebruikelijke akkerbouwgewassen ook al meer dan 10 jaar handelaar in onroerend goed. Hij bewoont de boerderij met echtgenote Nel en twee zonen Duco en Robin. Duco, de oudste zoon, zit in de VOF met Co en zij hebben zich 1 januari 2013 aangesloten bij Novifarm.

Novifarm VOF

Middelsluissedijk Westzijde 22
3281 LJ Numansdorp
0186 - 68 10 90
info@novifarm.nl

Twitterfeed