Windenergie

Sinds 1998 wordt gewerkt aan een initiatief om natuurstroom op te wekken door middel van 6 windturbines in een lijnopstelling langs de rivier het Spui.

Door de grote stijging van de vraag naar duurzame energie in de vorm van natuurstroom hebben zowel de Rijksoverheid als de provincie Zuid-Holland de doelstellingen op het gebied van windenergie op land middels ontwikkeling en bouw in 2010 aangepast middels rijks en provinciale wetgeving.

De doelstelling van het Rijk is om in 2023 6.000 MW aan opgesteld vermogen windenergie op land te hebben geplaatst.

Dit betekent voor de provincie Zuid-Holland dat zij middels een getekend contract met het Rijk een verplichting zijn aangegaan om max 735 MW aan opgesteld vermogen aan windenergie op land neer te zetten in de provincie Zuid-Holland voor 2023.

Dit betekent ten opzichte van het huidige aanbod aan windenergie op land in de provincie Zuid-Holland dat er een verdrievoudiging plaats moet vinden om deze doelstelling in 2023 te realiseren.

Voor meer informatie of contact verwijzen wij naar de website van dit mooie windpark in ontwikkeling.

www.windparkspui.nl voor ruim 10.000 huishoudens zal natuurstroom worden opgewekt.

Participatie van omwonende en inwoners van Korensdijk is mogelijk dit wordt nader uitgewerkt als duidelijk is na het brede MER onderzoek van de provincie Zuid-Holland of windenergie op deze locatie mogelijk is vanuit milieu oogpunt en welk merk en type turbines er worden gebouwd.

Zodra dit bekend is zullen de initiatiefnemers met de omwonende in gesprek gaan.

Door dit mooie initiatief kan windpark Spui een prachtige bijdrage leveren aan:


  1. verminderde Co2 uitstoot ruim 25.000 ton per jaar.
  2. 10.000 huishoudens van natuurstroom te voorzien.
  3. participatie in duurzame energie.
  4. opwekking van ruim 40.000.000 kWh aan stroom per jaar.

Novifarm VOF

Middelsluissedijk Westzijde 22
3281 LJ Numansdorp
0186 - 68 10 90
info@novifarm.nl

Twitterfeed